Giờ VN, & Thế Giới

Chào Qúi Vị,

Theo Lịch Sử Trường, trường được thành lập năm 1954, do công sức của dân thành phố Vũng Tàu. Từ ngày ấy, ngày chúng ta cắp sách đến trường, ..., mỗi người mỗi ngã, không sao gặp nhau được; gặp sao được, khi người phương Đông, kẻ phương Tây. Bởi thế, một số anh chị em, chúng tôi mạo muội làm trang web này, để nhớ lại trường Trung Học Vũng Tàu thân yêu của chúng ta, với những kỷ niệm vui buồn thời cắp sách.

Qúi Thầy Cô và Cựu Học Sinh vui lòng viết một chút về mình tại mục "Lưu Niệm", để thầy cô, bạn hữu có thể nhận ra nhau, và đó cũng là nhịp cầu liên lạc ...

Trường Trung Học Vũng Tàu là trường lớn nhất tại thị xã Vũng Tàu nằm ngay Bãi Trước. Trường cũ, đối diện trường là Nhà Thờ và trường Trung Học Thánh Giuse cũ. Nay, trường cũ không còn nữa ... Tất cả qúi Thầy Cô và qúi cựu Học Sinh có thể liên lạc với nhau qua web site này không phân biệt không gian hay thời gian, xưa và nay.

Webmaster Please send your comments or suggestions to webmaster

Since May 2004,
you are visitors: